ТРЕТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ:

"Становлення та перспективи розвитку державної системи захисту критичної інфраструктури в Україні: роль і місце спеціальних служб та правоохоронних органів"

12-13 вересня 2019 року
м. Яремче (Івано-Франківська область)

Конференція проводилась у рамках підтримки започаткованого у 2017 році експертного діалогу з напрацювання узагальнених пропозицій та підходів до розбудови в Україні державної системи захисту критичної інфраструктури.

З української сторони до участі у заході запрошувались представники зацікавлених центральних органів виконавчої влади, державних компаній, науко-дослідницьких закладів та провідні науковці України. Іноземну сторону представляв Радник Державного центру безпеки Республіки Польща.

У рамках першої пленарної дискусії відбулись обговорення ролі і місця Служби безпеки України у поточній та майбутній державній системі захисту критичної інфраструктури. Презентаційні матеріали експертів СБ України містили практичні результати роботи Служби безпеки у сфері захисту важливих для держави об’єктів забезпечення життєдіяльності та визвали жвавий інтерес учасників заходу.

У продовження дискусії учасники Конференції обговорили питання становлення та перспективи розвитку державної системи захисту критичної інфраструктури в Україні у контексті реалізації в нашій державі прийнятої Кабінетом Міністрів України «Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури».

У порядку імплементації згаданої Концепції, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України у рамках проекту закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист» пропонується створити в структурі Кабінету міністрів України спеціалізований координаційний центр з питань захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також докладно визначити роль і місце державних і приватних структур у такій системі.

Окрема панель Конференції була присвячена міжнародному досвіду у побудові та функціонуванні національних систем захисту критично важливих об’єктів. Представник Польщі розповів присутнім про досвід його країни у розбудові такої системи та виклики, які виникали у цій країні на цьому шляху.

У рамках заключної дискусії, присвяченій проблематиці і перспективам правового регулювання системи захисту критичної інфраструктури учасники Конференції акцентували увагу на тому, що проблема захисту об’єктів критичної інфраструктури є досить гострою для нашої держави і полягає в тому, що наразі жодна з діючих в Україні систем не спроможна реагувати на усі види існуючих сучасних загроз. А відсутність законодавчо закріпленого загального механізму управління захистом і безпекою важливих для держави об’єктів та випадки дублювання функцій і неузгодженість відомчих дій стосовно вирішення проблем національного масштабу значно знижують загальних рівень національної безпеки України.

Програма Конференції

Список учасників